ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ
ID 120007501
Related Station ΘΕΟΔΩΡΙΑΝΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 10/10/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, Α.Μ. Β18, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=19.1cm, H=1.47m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΚΗ, ΣΩΛ. ΑΝΑΓΝ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ(ΜΕ ΤΡΥΠΑ ΣΤΟΝ ΜΕΤΑΛΙΚΟ ΣΩΛΗΝΑ)
Manufacturer
Model
Start Date 1951/06/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000357 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) 120007501