ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ
ID 120006503
Related Station ΑΓ. ΘΕΟΔΩΡΟΙ
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000330 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 120006503