ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
ID 120006201
Related Station ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 19/11/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, Α.Μ. Β53, ΔΕΚΑΠΛ/ΚΟ, DΕσ=18.9cm, H=1.68m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΚΗ, ΣΩΛ. ΑΝΑΓΝ. ΠΛΑΣΤΙΚΟΣ
Manufacturer
Model
Start Date 1951/04/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000319 ΒΡΟΧΟΠΤΩΣΗ Ημερήσια - 1 day(s) mm ΜΟΝΑΔΕΣ (mm) Τα δεδομένα από 2011-01-01 08:00 ως 2012-12-31 08:00 ψηφιοποιήθηκαν από ENVECO και εισήχθησαν στη βάση δεδομένων το Σεπτέμβριο 2013. 120006201