ΜΕΤΣΟΒΟ
ID 120005603
Related Station ΜΕΤΣΟΒΟ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 10/10/1996, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, Α.Μ. Β57, DΕσ=19.1cm, H=1.41m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΚΑΛΗ
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries