ΕΙΣ. ΣΗΡ. ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ
ID 120004401
Related Station ΕΙΣ. ΣΗΡ. ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ
Name
Type ΣΤΑΘΜΗΜΕΤΡΟ
Remarks ΑΠΟΛΥΤΟ ΥΨΟΜΕΤΡΟ 0 ΠΗΧΕΩΣ = 85.76Μ/**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 1994, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΚΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΛΗ, ΤΥΠΟΣ ΜΕ ΔΙΑΓΡΑΜΜΙΣΗ ΣΤΟ ΣΚΥΡΟΔΕΜΑ
Manufacturer
Model
Start Date 1967/11/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100001203 ΣΤΑΘΜΗ Ημερήσια - 1 day(s) m ΣΤΑΘΜΗ (m) 120004401
100001204 ΣΤΑΘΜΗ (ΠΛΗΜΜΥΡΑ) Variable step m 120004401