ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ
ID 120004314
Related Station ΜΑΚΡΥΡΑΧΗ
Name
Type ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ
Remarks ΑΥΤΟΜΑΤΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Manufacturer
Model
Start Date 2000/03/28
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000280 ΑΝΕΜΟΣ (ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ) Variable step ° 120004314