ΙΤΕΑ
ID 120000603
Related Station ΙΤΕΑ
Name
Type ΒΡΟΧΟΓΡΑΦΟΣ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 17/03/1997, ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΟΡΓΑΝΟΥ: ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΘΕΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, Α.Μ. 3, ΤΥΠΟΣ ΣΙΦΩΝΙΣΜΟΥ, DΕσ=19.4cm, H=1.54m, ΟΡΙΖ/ΣΗ ΜΕΤΡΙΑ, ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ, ΡΟΛΟΙ ΣΩΣΤΗ ΗΜΕΡΑ - 2 ΩΡΕΣ ΜΠΡΟΣΤΑ, ΤΥΠΟΣ ΤΑΙΝΙΑΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ(28/10/1991-?)
Manufacturer
Model
Start Date
End Date
Timeseries