ΑΘ. ΔΙΑΚΟΣ (ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑ)
ID 120000108
Related Station ΑΘ. ΔΙΑΚΟΣ (ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑ)
Name
Type ΒΑΡΟΜΕΤΡΟ
Remarks /**/
Manufacturer
Model
Start Date 1994/12/01
End Date
Timeseries