ΑΘ. ΔΙΑΚΟΣ (ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑ)
ID 120000104
Related Station ΑΘ. ΔΙΑΚΟΣ (ΜΟΥΣΟΥΝΙΤΣΑ)
Name
Type ΧΙΟΝΟΤΡΑΠΕΖΑ
Remarks /**/ΕΠΙΣΚΕΨΗ 02/10/1996, ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΛΗ, ΘΕΣΗ ΚΑΚΗ, ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ 50.0cm X 50.0cm, H=30cm
Manufacturer
Model
Start Date 1963/08/01
End Date
Timeseries
ID Name Variable Time step Unit Of Measurement Remarks Instrument Start Date End Date
100000101 ΧΙΟΝΙ Ημερήσια - 1 day(s) mm 120000104